1 thought on “Radnička fronta je izdala radništvo, svoje članove i ideje socijalizma

  1. Da potvrdim navedeno, ali i da “obranim” dio članova RF. Ja sam izišao iz RF-a i priključio se SRP. Jedan od razloga (ima ih više!) jest upravo to koaliranje sa SDP.
    No, to, dokazano, nije stav većine članova RF-a već onih “jednakijih” unutar delarirane jednakosti svih članova i direktne demokracije kao organizacionog oblika.
    Naime, u RF-u je početkom godine provedeno glasanje (svih članova!) o tome koje stranke su prihvatljive za koaliranje. Rezultat glasanja je bio da je to jedino SRP. Dakle većina članova tako misli. Nažalost “jednakiji” su to zanemarili i ponovili glasanje sa takvim pitanjem da, praktično, kako god glasali SDP postaje stranka za koaliciju. Zato je više članova, pa i ja, izišlo iz RF-a ( mada ima još više sličnih razloga!).
    Razlog koji zastupaju ti “jednakiji” je da se iz djelovanja u saboru može puno više napraviti za radnike, što je jasno besmislica, a to i ovo gore navedeno potvrđuje.
    Dakle ostaje samo svjesna “grabež” za saborskom mandatima! ( U nekim privatnim razgovorima potvrđeno je direktnim izjavama!)

Leave a Reply

Your email address will not be published.