socijalizam.info

Dobrodošli na portal Mladih socijalista Socijalističke radničke partije Hrvatske

06.04.2020. Izjava Svjetske federacije demokratske omladine (WFDY)

01.04.2020. Zajednička izjava komunističkih omladinskih organizacija o COVID-19

08.03.2020. Međunarodni dan žena

04.02.2020. Glasnik SKOJ-a: Intervju s koordinatorom MS-a

WFDY

11.12.2019. Generalna skupština SVJETSKE FEDERACIJE DEMOKRATSKE OMLADINE