Povijest

Veliki vođa ruskog proletarijata posvetio je svoj cijeli život borbi za socijalno oslobađanje radničke klase i svih potlačenih.Partija novog tipa Lenjinova je ključna ideološka i...