Izjave Svjetske federacije demokratske omladine (WFDY)

U Nikoziji, glavnom gradu Cipra, Generalna skupština Svjetske federacije demokratske omladine (WFDY), kojoj je prisustvovala delegacija MS SRP-a, jednoglasno je usvojila dokument politike koji će predstavljati političku liniju u naredne četiri godine. Tekst je usvojen nakon dugotrajne i plodne rasprave, koja je trajala od 3. do 6. prosinca 2019., u kojoj su, osim izbora novog vodstva, raspravljana i politička pitanja i odnos komunističke i napredne mladeži u cijelom svijetu prema imperijalizmu. U raspravi je sudjelovalo 89 organizacija s pravom glasa iz cijelog svijeta.

Politička deklaracija s 20. sastanka WFDY
Prosinac 2019. godine, Nikozija (Cipar)

Mi, predstavnici organizacija mladih koji su se okupili od 3. do 6. prosinca 2019. u Nikoziji (Cipar), najavljujemo sljedeće povodom 20. sastanka Svjetske federacije demokratske omladinske (WFDY):

Predgovor

Svjetska federacija demokratske omladine (WFDY), kao antiimperijalistička, progresivna, demokratska i velika međunarodna organizacija mladih, nastavlja aktivnu borbu mladih protiv imperijalizma, što je najviši monopolski stadij kapitalizma. WFDY iznova potvrđuje svoje ideje u kojima promiče jedinstvo, suradnju, organizirano djelovanje, solidarnost i razmjenu informacija i iskustva u borbi progresivnih, antiimperijalističkih omladinskih organizacija u različitim zemljama, koje na temelju jednakosti i međusobnog poštovanja njihove autonomije žele koordinirati svoje napore kako bi zadovoljile interese mladih i doprinos međunarodnoj solidarnosti i miru.

WFDY ima važnu ulogu u borbi protiv imperijalizma, u svijetu kojim vladaju monopoli i u borbi protiv svih pojava koje iskorištavaju i tlače svjetsku omladinu: strane intervencije i okupacije, fašizam, nacionalizam, rasizam, ksenofobija, eksploatacija i rat, za izgradnju društva u kojem vlada mir, međunarodna solidarnost, socijalna pravda, demokracija, neovisnost, suverenitet, teritorijalni integritet i prava mladih. WFDY ima ključnu ulogu u jačanju mladih pokreta, za dinamičnu i organiziranu masovnu borbu te za političku i društvenu svijest mladih, u kojoj zajedničko razmišljanje, djelovanje i sudjelovanje Federacije i njezinih članova imaju ključnu ulogu.

Na temelju ideala i vrijednosti koje predstavlja, WFDY formira predložak svjetskog antiimperijalističkog pokreta za mladekao rezultat njegove povijesne borbe i uvjerenja. Od 19. sastanka WFDY-a, održanog u studenom 2015. godine u Havani (Kuba), stvarnost je u više navrata potvrdila točnost naših prosudbi i odluka, bez obzira na intenzitet i brzinu razvoja. WFDY stiže do 20. okupljanja jači i bogatiji iskustvom suvremene borbe za prava i potrebe mladih. Suočavajući se sa starim i novim izazovima u raznim državama i regijama, suočavajući se s imperijalizmom i njegovim politikama, on okuplja široku masu mladih snaga zajedno s organizacijama u vlastitim zemljama kako bi ispunio težnje mladih.

Svijet u kojem živimo

 1. Posljednje 4 godine situacija za mlade širom svijeta nastavila se negativno razvijati, potvrđujući našu analizu da je dobrobit naroda i mladih imperijalizmom nemoguće postići, jer rezultira propadanjem, apsolutnim kontradikcijama i nepravednim iskorištavanjem kapitalističkog sustava, što produbljuje siromaštvo, radna eksploatacija, nezaposlenost, ratovi, intervencije, ugnjetavanje, okupacija i fašizam.
 2. Najkarakterističniji primjer je kapitalistička ekonomska kriza u posljednjem desetljeću, koja se ogleda u intenziviranju eksploatacije, velikom porastu nezaposlenosti (posebno među mlađim generacijama) i značajnom padu kupovne moći radnika. Kriza je rezultat prirode kapitalizma, dok je ogromno bogatstvo proizvedeno sve većom eksploatacijom radnika, a ne bogatstvom u njihovim rukama, ono je u rukama kapitalističkih monopola. Na početku krize, kapitalne snage iz svake zemlje i njihovi politički predstavnici širom svijeta požurili su baciti veliki dio krize na leđa radnika intenzivno napadajući radnička prava i javni sektor. Kapitalistička kriza dovela je do intenzivne imperijalističke agresije u posljednjih nekoliko godina. Ekonomski oporavak koji je uslijedio izgrađen je na pepelu radnih prava, dok međuimperijalistički neprijatelji i dalje teže održivom ekonomskom rastu, vodeći do mogućnosti nove ekonomske krize.
 3. Danas više od milijardu ljudi živi u siromaštvu, mnogi od njih su u ekstremnom siromaštvu, dok drugi žive u skrivenom siromaštvu, uglavnom zbog povećane eksploatacije radnika, potpunog uklanjanja mehanizama socijalne integracije i privatizacije javnih poduzeća. Osim siromaštva, glad, neuhranjenost i nedostatak dostupnosti vode za piće i električne energije također danas utječu na milijune ljudi u nekim dijelovima svijeta.
 4. Prilika za obrazovanje, za mnoge mlade ljude, i dalje je nemoguć san. Nedostatak dosljedne, javne infrastrukture u mnogim zemljama, djelomična ili potpuna privatizacija škola i sveučilišta, razorni učinci imperijalističkih ratova na infrastrukturu potrebnu za školovanje osjećaju se u zemljama širom svijeta, što dovodi do situacije u kojoj se mali postotak mladih ljudi širom svijeta zapravo može obrazovati bez ekonomskih prepreka. Štoviše, nedostatak obrazovanja i dalje predstavlja sredstvo dominantnog sustava i ideologije za stvaranje vojske “poslušnih radnika”. Istovremeno, razina obrazovanja usko je povezana s potrebama tržišta, kvaliteta obrazovanja postaje žrtvovana u korist velikog kapitala.
 5. Pogoršanje životnih uvjeta nije zaobišlo ni zdravstvo. Zdravstvo, kao i obrazovanje, privatni kapital koristi da bi se profitirao uglavnom privatizacijom javnih ustanova i monopolizacijom lokalnih privatnih bolnica i zdravstvenih domova, što je proces koji ostavlja milijune ljudi širom svijeta bez adekvatnih lijekova i skrbi. Ovo uskraćivanje prava na zdravstvenu zaštitu ne provodi se samo politikom propadanja infrastrukture ili nedostatka socijalne pokrivenosti, već i zbog suradnje vlada s monopolima farmaceutskih kompanija koje ostvaruju profit napadima na javni interes.
 6. Imperijalizam je pogodio planetu kao cjelinu, međutim, tijekom posljednjih nekoliko godina pokazao nam je da se nejednakost između žena i muškaraca povećala kao posljedica. Kada promatramo ratne sukobe, žene i djeca čine 80% izbjeglica, seksualno nasilje se sustavno koristi kao oružje rata širom svijeta. Uz ubojstva i seksualno nasilje, nejednakost se odražava i na ekonomsko nasilje jer žene imaju problema s poslom, a ako ga dobiju, imaju puno manje plaće od muškaraca za isti posao koji rade.
 7. Kao rezultat spomenutih ratova, intervencija i okupacija u posljednje četiri godine, migracije i broj izbjeglica su u porastu. Važno je napomenuti da vladajuća klasa useljenike koristi kao jeftinu radnu snagu i na taj način povećava razinu iskorištavanja radnika. Važno je istaknuti da su upravljački sustavi koji pokreću ksenofobične antimigrantske politike oni koji zapravo čine nasilje i agresiju koji tisuće (uglavnom mladih) pretvaraju u izbjeglice. To je još jedan odraz okrutnosti imperijalizma koji zajedno s policijom Europske unije svake godine ubija tisuće onih čiji je “zločin” potraga za boljim životnim uvjetima.
 8. Intenziviranje međuimperijalističkih neprijateljstava dovelo je do daljnje militarizacije. Uložene su velike količine novca u obnovu vojske, oružja, istraživanje novog i modernijeg oružja, nuklearnog oružja i arsenala, promicanje sukoba i okupacije. Imperijalistički ratovi i ulaganje u vojsku kroz povijest su poslužili za prikupljanje kapitala za izbjegavanje kapitalističke krize.
 9. Podrška ekstremnoj desnici, fašizam i fašističke organizacije i promocija antikomunizma imperijalizmom vidljivi su iz dana u dan, pokušavajući izvršiti pritisak s jedne strane i stvoriti kaos s druge. To destabilizira države u kojima su snage fašizma ojačale, prijeteći njihovom suverenitetu, cjelovitosti i jedinstvu. Politike socijalne diskriminacije i diskriminacije ciljaju one dijelove društva koji su najviše pod pritiskom. Imperijalizam: Neprijatelj broj jedan omladine i naroda.
 10. Anti-imperijalistička borba i solidarnost i dalje su nam prioritet broj jedan. Nastojimo za „Daljnji razvoj mladih generacija u duhu mira i međunarodnog prijateljstva i podrške plemenitim načelima zakona Ujedinjenih naroda. Naša se borba temelji na razumijevanju kako djeluje međunarodni imperijalizam. Od posljednje Opće skupštine WFDY-a, nastavili smo svjedočiti agresiji imperijalističkog sustava, koja se očituje iznutra i izvana: pogoršavajući sukobe između imperijalističkih sila; uglavnom između EU i SAD-a, povećane internacionalizacije kapitala; širenje monopola i velikih korporacija kako bi preuzeli kontrolu nad tržištem, prirodnim resursima, transportom energije i pogodnostima; imperijalističke intervencije protiv naroda i neovisnost njihovih država; i najnovija provedba reakcionarne politike protiv prava ljudi i mladih.
 11. Napadi na prava naroda, a posebno mladih, poput napada na pravo na rad i rad sa pravima, živjeti dostojanstven život, zdravlje, obrazovanje, izravno su povezani s napadima na suverenitet neovisnih država vojnim prijetnjama, okupacijom i represijom bilo koje demokratske snage i osnovna ljudska prava. Ti napadi međusobno su povezani činjenicom da svi služe jednom interesu i cilju, a to je širenje globalne i domaće dominacije vladajućih ekonomskih monopola.
 12. Imperijalizam je globalni sustav u kojem imperijalističke snage sudjeluju i zauzimaju svoje položaje ekonomskom, političkom ili vojnom silom. Ovaj je položaj dat u imperijalističkoj piramidi i kroz nju oni osiguravaju svoj monopol, sudjelujući u procesu ravnoteže i neprijateljstva, krećući se gore-dolje u piramidi s promjenom korelacije sila.
 13. Kapitalističke klase svih država i političke snage koje služe njihovim interesima organski su dijelovi međunarodnog imperijalističkog sustava, koji se brinu za eksploataciju. Njihovi savezi, privremeni ili dugoročni, njihova uključenost i ovisnost u imperijalističkim organizacijama, kao što su NATO, EU, MMF, Svjetska banka i druge regionalne alijanse, stvorene su kako bi najbolje služile interesima vladajuće klase. To je razlog zašto se treba boriti protiv imperijalista .
 14. WFDY i njezini članovi iznova potvrđuju svoju potporu ljudima i mladima cijelog svijeta koji su pretrpjeli i nastavljaju trpjeti imperijalističke intervencije, s katastrofalnim posljedicama: neovisnost njihovih država zanemarena i ugrožena; prolijevanje krvi radi interesa imperijalista; milijuni potjerani sa svojih ognjišta u potrazi za utočištem, jednom od najvećih izbjegličkih kriza u novijoj povijesti; razvoj, odlučnost i pravo ljudi da upravljaju svojom zemljom i njenim resursima koji su im uskraćeni, osnovna ljudska prava koja su potisnuta.
 15. WFDY podržava pravo naroda da odabere svoj vlastiti put na kojem će se razvijati njihova zemlja, kao i pravo izbora odanog pobornika naroda koji želi demokraciju, mir, slobodu i poštivanje svog suvereniteta, neovisnosti i integriteta i koji se izravno ili neizravno protivi pokušajima imperijalizma i intervencije.
 16. Mladi moraju produbiti borbu protiv trenutne utrke u naoružanju. Širenje i jačanje snaga NATO-a i njegov novi koncept dopuštanja imperijalističkih intervencija, pod bilo kakvim izgovorom, potvrđuju da je NATO najsmrtonosniji stroj za ubijanje našeg svijeta, ne samo zbog desetljeća smrti i razaranja, već zbog njegovih namjera za budućim intervencijama. NATO također pokušava proširiti svoj utjecaj kroz Partnerstvo za mir, koristeći države kao strateški štit ili kao prvi val napada na narod. Suradnja EU-NATO otkriva njihov karakter kao imperijalističkih saveza i institucija za osposobljavanje oružanih snaga koje se bore protiv “ekstremizma” unutar i izvan granica (Euro Force, FRONTEX), čiji je prvi i najvažniji cilj borba protiv onih koji štite prava građana i borbu protiv imperijalizma. Danas je zahtjev mladih za raspuštanje NATO-a potrebniji nego ikad prije. Podržavamo pravo naroda da se bore protiv sudjelovanja svojih država u bilo kojem imperijalističkom savezu.
 17. EU, SAD i NATO ključni su igrači u brzoj eskalaciji militarizacije u svijetu, što može dovesti do velikih sukoba s nuklearnim ili drugim sofisticiranim oružjem, što može imati nesagledive posljedice u budućnosti. Povijest je pokazala da vladajuće klase neće oklijevati
  počiniti zločine protiv naroda, koristeći intervencije, pa čak i nuklearno oružje, kada vide da se konkurencija pojačava.
 18. Fašizam je oruđe kapitalističke klase i imperijalizma za osiguranje dominacije, čak i kad su ugrožena temeljna demokratska prava naroda i mladih. Bez obzira na različita lica i oblike fašizma i fašističkih pokreta širom svijeta, sva njihova djela su anti-nacionalna. Pored toga, snažni međunarodni centri i u EU-u sustavno pokušavaju krivotvoriti povijesnu istinu, izjednačujući komunizam s fašizmom antikomunističkom propagandom. Danas se borimo protiv fašističke ideologije i njezinih pristaša, zajedno s drugim snagama koje su s narodom u obrani slobode, demokracije i mira. U isto vrijeme, mnoge države provode represivne i
  rasističke eskalacije koje, iako ne možemo klasificirati kao fašizam, ne ustručavaju se preuzeti elemente krajnje desnice u cilju zaštite interesa vladajuće klase.
 19. Dominirajući mediji i dalje igraju važnu ulogu u nametanju načela i vrijednosti dominantnih ideologija i u manipulaciji narodima i mladima širom svijeta. Sustavni mediji (televizija, kino, radio, internet) velika su investicija velikih gospodarskih skupina koje pokušavaju prenijeti poruke koje brane sustav i pokušavaju spriječiti bilo kakvu akciju: da ne postoji alternativa toj politici da nema smisla boriti se protiv takve politike; i da sustav čini sve što je potrebno, čak i opravdavajući ratove.
 20. Potrebno je ojačati našu antiimperijalističku borbu na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini koja je danas, više nego ikad, povezana s borbom za svijet bez ratova, okupacije, eksploatacije, represije, krize, nezaposlenosti, siromaštva. Pobijamo imperijalizam zbog svjetskog mira, solidarnosti i društvenih promjena.
 21. Unatoč pogoršanim uvjetima stvorenim imperijalizmom, njegov je poraz neizbježan zbog vlastite prirode. Smrt jednog sustava uzrokuje stvaranje reakcionarnih snaga, ali također daje prostor za borbu i napredak revolucionarnih, progresivnih i antiimperijalističkih snaga. Zbog ovih okolnosti, WFDY i njeni saveznici proslavili su 19. svjetski festival mladih i studenata, održan u Sočiju (Rusija), u studenom 2017. Sto godina nakon Velike oktobarske socijalističke revolucije, koja je dokazala da narod može stvoriti društvo u skladu sa svojim interesima i aspiracijama. 25.000 delegata, sudionika i volontera iz Rusije i cijelog svijeta okupilo se kako bi objavilo svoje ciljeve i borbe. Pod sloganom „Mir, solidarnost i socijalna pravednost, borba protiv imperijalizma – slavljenje prošlosti koje gradimo u budućnosti“ otvorili smo raspravu o potrebi promjena i iznijeli svoju perspektivu na antiimperijalističku borbu. Proces festivala, koji se odvijao više od godinu dana, dao nam je šansu da promoviramo našu poruku, bez obzira na poteškoće. Važno je da se WFDY i dalje prikazuje na WFYS-u kako bi promovirao našu revolucionarnu borbu osiguravajući njezin antiimperijalistički karakter, ali i komunicirao sa širim mladim pokretima koji se identificiraju s načelima koja su uvijek vodila WFDY.
 22. Federacija nastavlja svoje međunarodne aktivnosti s ogromnim i važnim događajima, poput Misije solidarnosti sa Sirijom i Druge misije solidarnosti s Venezuelom. Kroz festival i druge aktivnosti pojačali smo suradnju s drugim velikim antiimperijalističkim pokretima kao što su Međunarodna ženska demokratska federacija, Svjetsko mirovno vijeće i Svjetska sindikalna federacija. Moramo se obvezati na jačanje naših saveza i, zajedno s nama, naši saveznici jačaju i budemo spremni za zajedničku borbu za mir, prava, socijalnu i nacionalnu emancipaciju, protiv imperijalističkog iskorištavanja i represije.
 23. Točno je da su organizirani protesti u prošlosti danas izgubili svoju nekadašnju dinamiku. Jedan od razloga je ideološko ratovanje kapitalista protiv organiziranih masa poput sindikata. Drugi je razlog, među ostalim, globalizacija tržišta, koja jača kapitalistički pregovarački položaj. Unatoč tome, još uvijek možemo vidjeti rast različitih monotematičkih i drugih pokreta. Ponekad te organizacije mogu biti vrlo važne, unatoč svojoj neorganiziranosti (ponekad grade „apolitičan“ pristup), a buržoaske frakcije mogu ih usvojiti kao svoje u svrhu promicanja svog dnevnog reda. Naša uloga progresivne sile koja vodi pobunu i zahtjeve ljudi postaje sve očiglednija. Važno je izgraditi strukture za organiziranu i konzistentnu borbu koja će kreativno djelovati s mobiliziranom masom.
 24. Trenutna borba mladih, radnika i ljudi nacije daje nam nadu i hrabrost da nastavimo borbu. Podržavamo suštinske manifestacije mladih, nacionalnih i antiimperijalističkih borbi koje se i dalje vode širom svijeta. Put do stvarne slobode izravno je povezan s jačanjem organizirane radničke borbe usmjerene na povezivanje ljudi.
 25. U mnogim smo zemljama mogli primijetiti da je narodna borba dovela do uvjeta za postizanje značajnih poboljšanja životnog standarda. Ovaj napor pokazuje mogućnosti koje se mogu pojaviti u uvjetima kada vlast prelazi u ruke ljudi, a sredstva za proizvodnju postaju njihovo vlasništvo, stvarajući sferu za međunarodne odnose temeljene na pravdi, međusobnoj suradnji i solidarnosti. Istodobno, moramo uzeti u obzir napade na ove napore i ne zavaravati se njihovim ograničenjima. Otpor tim napadima je od velike važnosti, jer je ključno za jačanje inicijative ljudi, jačanje snage ljudi i korištenje tih dostignuća za daljnju borbu, a ne za razumijevanje tih dostignuća kao kraja borbe.
 26. Kontinuirana borba naroda i mladih u državama pod vojnom intervencijom i okupacijom, pod blokadom i prijetnjama agresije od strane imperijalizma, snažna je inspiracija za svakodnevnu borbu u svim državama. Stojimo pored ovih ljudi i njihove mladosti i solidarno se borimo s njima.
 27. Istodobno, prepoznajemo bitnu borbu mladih u specifičnim zahtjevima. Prijelaz sve većeg broja mladih radnika u radnički pokret presudan je dio borbe za radnička prava. Studentski pokreti bili su rodno mjesto borba mladih i političkog razvoja, onako kako su stajali u interesu naroda. Snažna i velika studentska borba za pristup obrazovanju imala je veliki utjecaj u mnogim državama, čak i u onima s reakcionarnim vladama. Pored toga, sudjelovanje mladih u drugim vrstama borbe, poput stambenog problema koji najviše utječe na mlade i prava na zdravlje, pokazalo je značajan uspjeh.
 28. U isto vrijeme, postoje pokreti koje neki nastoje prikazati kao manje bliske političkim problemima. Najvažniji od ovih pokreta je ekološki pokret koji uključuje mnoge mlade ljude. Moramo se potruditi kako bismo im objasnili stvarne uzroke ekoloških katastrofa, koje su zapravo kapitalistički način proizvodnje. Zaštita ekološki uravnoteženog okoliša i samih životnih uvjeta nespojivi su s monopolima i njihovom željom za profitom. Borba i pregovaranje o odgađanju ekološke propasti i za održavanje katastrofalnog sustava nije opcija.
 29. Borba za prevladavanje eksploatacije i represije na revolucionarni način i dalje je glavni cilj antiimperijalističke omladine širom svijeta. Organizacijom, osvješćivanjem i mobilizacijom mladih, u fokusu radničke klase, može se postići samo napredak i transformacija okrutne stvarnosti. Antiimperijalistička borba mladih, WFDY-a i njegovih članova, jedini je naš put. Zamjenom ratova trajnim mirom i mirnim suživotom naroda; bijede i siromaštva s blagostanjem; nezaposlenosti s pravom na rad i obrazovanje za sve; svi oni zahtijevaju zamjenu imperijalizma drugim društveno-ekonomskim sustavom koji je razvijeniji i gdje će osnovna sredstva za proizvodnju biti u rukama radnika i gdje će se gospodarstvo razvijati u skladu s potrebama naroda. Ovo je zemlja koju narod mora koristiti za svoj interes i prirodne resurse za dobro naroda. Pod različitim uvjetima, interesi monopola neminovno će zarobiti čovječanstvo u beskrajnom ciklusu kapitalističkih kriza i ratova. Ojačati WFDY, intenzivirati antiimperijalističku borbu za mir, solidarnost i revolucionarnu transformaciju u cijelom svijetu!
 30. Borba protiv imperijalizma zahtijeva bolju i sposobniju organizaciju na svim razinama, osim međunarodne solidarnosti i koordinacije. U tom je smislu jačanje WFDY od presudnog značaja u našoj zajedničkoj borbi protiv imperijalizma: samo će jača WFDY moći podržati mlade širom svijeta u otporu imperijalističkoj ofenzivi i svim oblicima represije.
 31. Jačanje WFDY-a zahtijeva odlučniju uključenost svake organizacije članice i jačanje njihove pripadnosti mladima svojih zemalja, kao i njihovu veću predanost radu i potrebama Federacije. Sve bi se organizacije trebale odazvati pozivima za djelovanje WFDY-a, kako za vanjske aspekte (provedba kampanje, mobilizacija za aktivnosti itd.) Tako i unutarnje (mobilizacija za sastanke, plaćanje članarine itd.).
 32. U tom kontekstu moramo i dalje održavati redovne sastanke vodećih tijela WFDY-a (CC i GC), kao i uspostaviti kolektivnu dužnost tih tijela da donose odluke, provode i ocjenjuju. Također naglašavamo posebnu dužnost svake organizacije članice, jer će svaka organizacija, koliko god je to moguće, biti pozvana da preuzme određene CC / HQ zadatke u skladu s uvjetima članstva u rukovodstvu (CC ili GC) u Federaciji. Ovaj postupak zahtijeva posebnu pozornost CC / HQ-a u zadatku, ali također zahtijeva od ostalih članova uprave WFDY-a da redovito pregledavaju CC / HQ-a kako bi moglo biti korisno poduzeti koordinirane akcije. Slično tome, uprava će moći zatražiti od drugih organizacija članica, koje ne tvore CC ili GC, da poduzmu određene zadatke.
 33. Tijekom posljednjih nekoliko godina uložili smo mnogo napora u ažuriranje statusa i aktivnosti organizacija koje čine WFDY. Ovo je jedan od glavnih stupova jačanja organizacije, koji mora biti praćen postupkom kontaktiranja antiimperijalističkih organizacija koje djeluju tamo gdje nas nema. Ako napadne imperijalizam širom svijeta, WFDY mora biti tu da organizira antiimperijalistički odgovor naroda.
 34. Kako bi se nastavilo s jačanjem WFDY-a, posebnu pozornost treba posvetiti radu regionalnih odbora WFDY-a. Redoviti sastanci u svim regijama moraju biti prioritet u narednim godinama, istovremeno nastojati razviti snažnije inicijative za pojedinačne regionalne akcije. Provedba aktivnosti poput konferencija, kampova, predavanja i kampanja na regionalnoj razini podržava inicijativu svake organizacije, kako bi se iskoristio potencijal strukture WFDY i blizina članova u svakoj regiji. Provedba ovih smjernica zahtijeva bolju i učinkovitiju koordinaciju između središnjeg rada WFDY-a (CC / HQ) i svake od pet regionalnih odbora.
 35. Jačanje WFDY-a zahtijeva nastavak mjera kojima se osigurava financijska stabilnost, odnosno smanjenje nepotrebnih troškova, ali prije svega povećanje prihoda. Redovna uplata članarina od strane svih članova, uz povećan doprinos organizacija koje su financijski stabilnije na principu ‘jedan na jedan’, ključni je aspekt za nastavak antiimperijalističke WFDY aktivnosti bez pritiska ili ovisnosti o drugim tijelima. Prestiž i globalno djelovanje WFDY-a mogu se upotrijebiti kao potencijalni izvor prihoda i doprinosa Međunarodnog fonda za demokratsku mladež i drugih oblika suradnje koji su u skladu s načelima i prioritetima WFDY-a. Ove dodatne operativne smjernice koje su dalje razrađene u Financijskom izvješću trebaju se uzeti u obzir.
 36. Nastavljajući u duhu 19. Svjetskog festivala mladih i studenata, kao i u duhu svojih zaključaka, svi članovi WFDY-a, u suradnji s CC / HQ-om, trebali bi nastojati što više nastaviti Festivalski pokret u potrazi za pogodnim domaćinom za sljedeći 20. Festival . Povijest je pokazala da se WFDY ne treba mučiti oko rokova i umjetnih kriterija; što je najvažnije, kad god i gdje god se 20. Festival dogodio, pružit će korak naprijed u bogatoj i slavnoj povijesti antiimperijalističkih, samofinanciranih masovnih festivala koje je WFDY organizirao u prošlosti. Za mlade je važno da budu pokretači festivalskog pokreta i da aktivnosti, postupci i odluke o festivalu ostanu u tijelima Pokreta. Suradnja i međusobno poštovanje između vlasti moraju se osigurati unutar pokreta Festivala na temelju političkih stavova, načela i povijesti WFDY.
 37. Kao dio međunarodne solidarne scene, WFDY će nastaviti razvijati čvrste akcije za širenje solidarnosti svih naroda svijeta, a posebno onih koji više trpe nasilje od imperijalizma i ugnjetavanja. WFDY pruža solidarnost i volontersku potporu u borbi ljudi protiv okupacije, rata, invazije i podržava samoopredjeljenje i borbu naroda da izaberu vlastiti put društvenog razvoja – na taj način WFDY predstavlja i izražava svoju ulogu, dužnost i prisutnost u svijetu mladih.
 38. Uz WFYS, WFDY je povijesno organizirao tematske međunarodne forume i konferencije o aktualnim pitanjima mladih. Ove se mogućnosti nude kao dodatak ostalim treninzima ili aktivnostima Federacije, jer imaju za cilj obraditi u specifične teme sa širokim krugom mladih kako bi našu analizu proširili na svijet. U našoj analizi mladi ljudi posljednjih godina koračaju prema novim izazovima u borbi, što nam daje dužnost da razjasnimo analizu antiimperijalističke omladine. Moramo prihvatiti ovaj izazov i poboljšati organizaciju ove vrste aktivnosti.
 39. WFDY je sa svojom zastavom solidarnosti uvijek oštro prisutan u zemljama suočenim sa imperijalističkim napadima. To je dio našeg duboko internacionalističkog karaktera i moramo ostati spremni za mobilizaciju u budućnosti gdje god je potrebna. Tomu povijesnom naporu moramo dodati volju za promicanjem i proširivanjem Međunarodnih brigada na mlade iz svijeta, koje moramo uključiti u pripreme i sudjelovanje. Divan zadatak približavanja naše organizacije borbenim nacijama mora se proširiti i na njezinu antiimperijalističku omladinu.
 40. U narednim godinama WFDY će razviti tematske kampanje imajući u vidu pozitivna iskustva proteklih godina. Ovisno o globalnim kretanjima u perspektivi, WFDY će te kampanje morati prikladno organizirati. S obzirom na trenutnu međunarodnu situaciju, pravo na samoodređenje, pravo na slobodu, prava mladih radnika, migrantsko pitanje, ženska prava, pravo na javno i kvalitetno obrazovanje protiv degradacije okoliša i na pravo na vodu i borbu protiv militarizacije i imperijalističkih intervencija mogli bi biti teme . Ove kampanje imaju za cilj doprijeti do što većeg broja mladih ljudi, mobilizirati ih da se bore za svoja prava i produbiti raspravu između organizacija članica WFDY-a, a samim tim i same WFDY.
 41. Kako bismo objavljivali intenzivne WFDY aktivnosti, nastavit ćemo objavljivati redovne novine i časopise. Od organizacija članica WFDY bit će potrebno dati veći doprinos sadržaju i objavljivanju ovih materijala. WFDY će i dalje objavljivati izvješća o aktualnim temama međunarodne situacije, posebice o mladima. WFDY će istražiti načine kako dalje iskoristiti potencijal novih tehnologija, dodatno poboljšavajući kvalitetu i dinamiku svojih web stranica i društvenih medija. WFDY će trajno osigurati digitalni prostor na svojim društvenim medijima za doprinose svih članova o onome za što se zalažemo, što će pomoći razmjeni i širenju političkih analiza i kampanja širom svijeta, što će ojačati međunarodnu solidarnost. Nadalje, WFDY će nastaviti objavljivati plakate i drugu propagandu radi promicanja svojih glavnih aktivnosti i mobiliziranja mladih za borbu protiv imperijalizma.
 42. WFDY će uvijek koristiti sva sredstva kako bi bio prisutan među antiimperijalističkim mladima u svijetu, angažmanom u borbe protiv imperijalizma i svih njegovih sredstava. Zajedno s antiimperijalističkom mladom, WFDY će u borbi za međunarodni mir, socijalni napredak i suradnju tražiti alternativu imperijalističkom sustavu koji dovodi do uništenja svijeta.
 43. WFDY nastojat će poboljšati komunikaciju i radnu suradnju sa svojim međunarodnim partnerima, s ciljem da se ta suradnja podigne na sljedeću razinu gdje se mogu razviti zajedničke izjave, aktivnosti i aktivnosti, što će dodati veću vrijednost već bogatoj i intenzivnoj aktivnosti te dodatno proširiti svoj međunarodni ugled.
 44. WFDY je od svog osnutka na prvoj liniji borbe za ravnopravnost i koristi sredstva za postizanje tog cilja. Jedna je Komisija za žene, koja sada ima više smisla nego ikad kod ženskih borbi širom svijeta. Moramo dati sve od sebe da se vratimo u dinamičan prostor koji služi za podizanje glasa mladih antiimperijalističkih žena u promicanju ravnopravnosti, kako unutar WFDY-a, tako i u našim svakodnevnim borbama.
 45. U narednim godinama, WFDY će nastaviti razvijati svoje odnose s Ujedinjenim narodima i UNESCO-om kako bi na međunarodnoj razini objavio glas mladih i osudio teške zločine imperijalizma. Obvezali smo se raditi na vraćanju statusa savjetnika WFDY ECOSOC-u i nastaviti sudjelovati u UNESCO-u. U skladu s UNESCO-vim programom suradnje, WFDY će nastaviti čuvati svoje povijesne arhive i baštinu i kretat će se transformirati njegov sadržaj u alat za svjetsku mladež za razvoj budućih borbi. Istovremeno, WFDY će imati jasan stav protiv zloupotrebe UN-a od strane SAD-a i drugih država koje pokušavaju nametnuti svoju volju putem UN-a.