Mladi Socijalisti Hrvatske obilježili su godišnjicu Velike oktobarske socijalističke revolucije!

Mladi Socijalisti Hrvatske obilježili su godišnjicu Velike oktobarske socijalističke revolucije!